Shangrila Mactan Cebu Pre Wedding – Alex & Nina

Location: Shangri-la Mactan Resort & Spa
Hair & Makeup: Secanara Hands
Photo: Christian Toledo Photography

 
 

“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Wedding“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Wedding“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Shangrila“Wedding“Wedding“Shangri-la“Wedding“Shangri-la“Wedding“Wedding“Wedding“Wedding